זהו אחד האתרים המיוחדים בישראל ובו שיחזור מלא, מדויק ואותנטי במראה, במידות ובצבעים של המשכן ששימש את בני ישראל במדבר.

הוא ממוקם על רקע המדבר במקומו הטבעי.

בתוך אוהל מועד נמצא דגם של המזבח, של כיור הנחושת, שולחן לחם הפנים, המנורה, ארון הברית, בגדי הכוהנים ועוד.

הסיור במקום הינו סיור מודרך וכרוך בתוספת תשלום.