סגירת הסינגלים - מרוץ תמנע- 09/04

ב 09/04 06:00 עד 10:00 הסינגלים של פארק תמנע ייסגרו לטובת מירוץ תמנע תודה